معنی و ترجمه کلمه یک قطعه ى رومانتیک به انگلیسی یک قطعه ى رومانتیک یعنی چه

یک قطعه ى رومانتیک

ballad

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها