معنی و ترجمه کلمه یک ماه قمرى به انگلیسی یک ماه قمرى یعنی چه

یک ماه قمرى

lunation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها