معنی و ترجمه کلمه یک مرتبه به انگلیسی یک مرتبه یعنی چه

یک مرتبه

enmasse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها