معنی و ترجمه کلمه یک مرتبه به انگلیسی یک مرتبه یعنی چه

یک مرتبه

enmasse


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها