معنی و ترجمه کلمه یک ملکولى به انگلیسی یک ملکولى یعنی چه

یک ملکولى

monomolecular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها