معنی و ترجمه کلمه یک میلیونیم میکرون به انگلیسی یک میلیونیم میکرون یعنی چه

یک میلیونیم میکرون

micromicron

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها