معنی و ترجمه کلمه یک میلیون دور به انگلیسی یک میلیون دور یعنی چه

یک میلیون دور

megacycle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها