معنی و ترجمه کلمه یک نواخت کردن به انگلیسی یک نواخت کردن یعنی چه

یک نواخت کردن

stereotype
stereotypy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها