معنی و ترجمه کلمه یک نوع آلت موسیقى شبیه گیتار به انگلیسی یک نوع آلت موسیقى شبیه گیتار یعنی چه

یک نوع آلت موسیقى شبیه گیتار

ukulele

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها