معنی و ترجمه کلمه یک نوع بازى ورق به انگلیسی یک نوع بازى ورق یعنی چه

یک نوع بازى ورق

baccara
baccarat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها