معنی و ترجمه کلمه یک نوع بز کوهى که رنگ روشن دارد و در آفریقا و سیبرى دیده مى شود به انگلیسی یک نوع بز کوهى که رنگ روشن دارد و در آفریقا و سیبرى دیده مى شود یعنی چه

یک نوع بز کوهى که رنگ روشن دارد و در آفریقا و سیبرى دیده مى شود

addax

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها