معنی و ترجمه کلمه یک نوع جنون در اثر مرض مالاریا که منجر به خودکشى مى شود به انگلیسی یک نوع جنون در اثر مرض مالاریا که منجر به خودکشى مى شود یعنی چه

یک نوع جنون در اثر مرض مالاریا که منجر به خودکشى مى شود

amuck

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها