معنی و ترجمه کلمه یک نوع سکه بزرگ نقره آلمانى به انگلیسی یک نوع سکه بزرگ نقره آلمانى یعنی چه

یک نوع سکه بزرگ نقره آلمانى

thaler

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها