معنی و ترجمه کلمه یک نوع شته به انگلیسی یک نوع شته یعنی چه

یک نوع شته

aphis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها