معنی و ترجمه کلمه یک نوع طبل دوطرفه که با دست نواخته مى شود به انگلیسی یک نوع طبل دوطرفه که با دست نواخته مى شود یعنی چه

یک نوع طبل دوطرفه که با دست نواخته مى شود

bongo

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها