معنی و ترجمه کلمه یک نوع عمل جراحى مخصوص فتق به انگلیسی یک نوع عمل جراحى مخصوص فتق یعنی چه

یک نوع عمل جراحى مخصوص فتق

emboly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها