معنی و ترجمه کلمه یک نوع غذا خورى به انگلیسی یک نوع غذا خورى یعنی چه

یک نوع غذا خورى

monophagy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها