معنی و ترجمه کلمه یک نوع ماهى پهن به انگلیسی یک نوع ماهى پهن یعنی چه

یک نوع ماهى پهن

fluke

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها