معنی و ترجمه کلمه یک نوع پارچه ى نخى که براى زیرپوش به کار مى رود به انگلیسی یک نوع پارچه ى نخى که براى زیرپوش به کار مى رود یعنی چه

یک نوع پارچه ى نخى که براى زیرپوش به کار مى رود

balbriggan

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها