معنی و ترجمه کلمه یک نوع پارچه پشم و نخ یا پشم و کتان زبر به انگلیسی یک نوع پارچه پشم و نخ یا پشم و کتان زبر یعنی چه

یک نوع پارچه پشم و نخ یا پشم و کتان زبر

linsey woolsey

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها