معنی و ترجمه کلمه یک نوع چاشنى غذا به انگلیسی یک نوع چاشنى غذا یعنی چه

یک نوع چاشنى غذا

chutney

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها