معنی و ترجمه کلمه یک نوع چکمه یا پوتین بندى به انگلیسی یک نوع چکمه یا پوتین بندى یعنی چه

یک نوع چکمه یا پوتین بندى

balmoral

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها