معنی و ترجمه کلمه یک هجاى کوتاه و یک هجاى بلند به انگلیسی یک هجاى کوتاه و یک هجاى بلند یعنی چه

یک هجاى کوتاه و یک هجاى بلند

iamb

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها