معنی و ترجمه کلمه یک هزارمین قسمت به انگلیسی یک هزارمین قسمت یعنی چه

یک هزارمین قسمت

millesimal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها