معنی و ترجمه کلمه یک هزارم میکرون به انگلیسی یک هزارم میکرون یعنی چه

یک هزارم میکرون

millimicron

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها