معنی و ترجمه کلمه یک هزار دور در هر ثانیه به انگلیسی یک هزار دور در هر ثانیه یعنی چه

یک هزار دور در هر ثانیه

kilocycle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها