معنی و ترجمه کلمه یک واحد به انگلیسی یک واحد یعنی چه

یک واحد

one
unitage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها