معنی و ترجمه کلمه یک ور راه رفتن به انگلیسی یک ور راه رفتن یعنی چه

یک ور راه رفتن

sidle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها