معنی و ترجمه کلمه یک پایه به انگلیسی یک پایه یعنی چه

یک پایه

monecioius
monoecious

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها