معنی و ترجمه کلمه یک چنین به انگلیسی یک چنین یعنی چه

یک چنین

such


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها