معنی و ترجمه کلمه یک کیلوگرم معادل هزار گرم به انگلیسی یک کیلوگرم معادل هزار گرم یعنی چه

یک کیلوگرم معادل هزار گرم

kilo

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها