معنی و ترجمه کلمه a ammoniae به فارسی a ammoniae یعنی چه

a ammoniae


محلول امونيا،امونياک


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها