معنی و ترجمه کلمه a angles به فارسی a angles یعنی چه

a angles


گوشه هاى متبادل ،زواياى متبادل


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها