معنی و ترجمه کلمه a bare subsistence به فارسی a bare subsistence یعنی چه

a bare subsistence


(وسيله ) سد رمق ،بخورونمير،سد جو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها