معنی و ترجمه کلمه a bare subsistence به فارسی a bare subsistence یعنی چه

a bare subsistence


(وسيله ) سد رمق ،بخورونمير،سد جو


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها