معنی و ترجمه کلمه a bit cold به فارسی a bit cold یعنی چه

a bit cold


يک کمى سرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها