معنی و ترجمه کلمه a borealis به فارسی a borealis یعنی چه

a borealis


شفق شمالى ،نوريافجرشمالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها