معنی و ترجمه کلمه a bullet proof automobile به فارسی a bullet proof automobile یعنی چه

a bullet proof automobile


اتوموبيلى که گلوله بدان کارگر نباشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها