معنی و ترجمه کلمه a change for the worse به فارسی a change for the worse یعنی چه

a change for the worse


تبديل به بدتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها