معنی و ترجمه کلمه a comptex sentence به فارسی a comptex sentence یعنی چه

a comptex sentence


جمله مخلوط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها