معنی و ترجمه کلمه a d. proof به فارسی a d. proof یعنی چه

a d. proof


دليل مثبت ،برهان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها