معنی و ترجمه کلمه a deep thinker به فارسی a deep thinker یعنی چه

a deep thinker


شخص فکور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها