معنی و ترجمه کلمه a difficult nut to crack به فارسی a difficult nut to crack یعنی چه

a difficult nut to crack


کار دشوار،مسئله دشوار،،کسيکه نمى توان حريف او شد يا با او جدال کرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها