معنی و ترجمه کلمه a f.of infants به فارسی a f.of infants یعنی چه

a f.of infants


کسيکه کودکان را در برابر مزد مقطوعى نگهدارى ميکند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها