معنی و ترجمه کلمه a favorable opinion به فارسی a favorable opinion یعنی چه

a favorable opinion


خوش گمانى ،حسن ظن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها