معنی و ترجمه کلمه a flash of lightning به فارسی a flash of lightning یعنی چه

a flash of lightning


(روشنى ) برق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها