معنی و ترجمه کلمه a flash of wit به فارسی a flash of wit یعنی چه

a flash of wit


بذله گويى ،شيرين کارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها