معنی و ترجمه کلمه a frosty weather به فارسی a frosty weather یعنی چه

a frosty weather


يخ بندان ،هواى بسيارسرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها