معنی و ترجمه کلمه a garnishee order به فارسی a garnishee order یعنی چه

a garnishee order


حکم تامين خواسته ،حکم تامين مدعابه

گسترش
کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها