معنی و ترجمه کلمه a garnishee order به فارسی a garnishee order یعنی چه

a garnishee order


حکم تامين خواسته ،حکم تامين مدعابه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها