معنی و ترجمه کلمه a hardy annual به فارسی a hardy annual یعنی چه

a hardy annual


گياه يکساله که سال بسال تخم ان سبزميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها