معنی و ترجمه کلمه a high f. به فارسی a high f. یعنی چه

a high f.


مرغ ياهواپيماى بلندپرواز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها