معنی و ترجمه کلمه a horse new to the saddle به فارسی a horse new to the saddle یعنی چه

a horse new to the saddle


اسبى که بزين اشنا نيست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها